Overtuigingen In Relaties En Hoe Ermee Omgaan

Overtuigingen in relatiesIn relaties spelen overtuigingen een grote rol. Overtuigingen in relaties bepalen de kwaliteit van die relaties. Dat komt doordat overtuigingen gekoppeld zijn aan de verwachtingen die je hebt. Niet alleen van relaties trouwens.

Ik heb het hier niet over politieke of religieuze overtuigingen, al spelen die natuurlijk ook een rol. Ik bedoel dingen die je zo vanzelfsprekend vindt dat het niet in je opkomt dat dat voor een ander niet zo is.

Als je dingen denkt of zegt als “Dat hoort zo”, “dat moet zo”, “wat gek”, enzovoort, is dat een teken dat je vanuit een overtuiging denkt of, in het laatste geval, dat er niet aan voldaan wordt. Dergelijke overtuigingen in relaties kunnen voor heel wat problemen zorgen. Want overtuigingen en verwachtingen liggen heel dicht bij elkaar.

Hoe vaak hebben je overtuigingen en de daaraan gekoppelde verwachtingen er niet voor gezorgd dat je pijnlijk gekwetst werd? Hoe vaak verwachtte je het ene en kreeg je het andere?

Te vaak, denk ik. En waar doen deze verwachtingen het meeste pijn? In onze relaties.

Ze kwetsen je en ze kwetsen degenen waar je van houdt.

Overtuigingen in relaties en verwachtingen

Verwachtingen zijn star. Andere mogelijkheden zie je niet meer. Daarom houden we van die verwachtingen.  Ze zijn voorspelbaar. We kiezen voor een bepaalde uitkomst en wachten tot dit waarheid wordt. We denken dat dit het beste voor ons en de ander is. We denken dat dit de beste en enige uitkomst zal zijn.

Maar er gebeurt iets heel anders en we weten meteen wie de schuldige is.

Die “wie” is de stille moordenaar van al je relaties, inclusief de belangrijkst – de relatie met jezelf.

Wat gebeurt er dan? We worden boos op onszelf, we worden boos op de anderen. We dragen die woede met ons mee tot we hebben wat we oorspronkelijk verwachtten.

Wat doen we vervolgens om de volgende keer meer succes te hebben? We manipuleren.

We gebruiken alle mogelijke manieren om onze omgeving, de situatie en alle betrokken partijen te manipuleren.

En wat zijn de gevolgen? We zijn ongelukkig, ontevreden, boos.

Wie wil er met zo iemand omgaan? Wie wil er met zo iemand werken? Wie wil zijn leven met zo iemand delen?

Hoe kunnen we dan voorkomen om zo’n persoon te worden? Door alle overtuigingen in relaties en verwachtingen over onszelf en anderen los te laten… of op zijn minst zo veel als mogelijk.

Overtuigingen en verwachtingen loslaten

Hoe doe je dat?

Om je huidige verwachtingen los te laten, moet je ze ordenen.

Neem pen en papier of de tekstverwerker van je computer.

Schrijf de belangrijkste mensen en activiteiten op. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden, werk, hobby’s, cursussen.

Onder iedere persoon of onderwerp maak je een lijst van alle verwachtingen die je hebt van deze persoon of activiteit. Zowel vanzelfsprekende als die uniek zijn voor jou en je situatie.

Om het maximale uit deze oefening te halen, MOET je eerlijk zijn tegen jezelf.

Het is niet belangrijk of deze verwachtingen al dan niet realistisch zijn – het is nu niet het moment om je verwachtingen te beoordelen, alleen om ze op te schrijven.

Nadat je al je verwachtingen hebt opgeschreven, lees je ze over. Een aantal malen. Zie het aantal woorden dat je hebt geschreven. Zie welke personen of onderwerpen de meeste verwachtingen hebben en welke weinig.

Dit zal een leerervaring voor je zijn. Nooit eerder heb je alle verwachtingen die je van het leven hebt zo onder ogen gezien.

Zodra je deze oefening gedaan hebt, weet je precies wat je NIET moet doen. Je weet nu dat je 1, 2, 3 en X, Y, Z NIET moet verwachten.

Onbewuste overtuigingen en verwachtingen

Je bent nu al ver gekomen, al zal het je nog moeite kosten jezelf er op te betrappen, steeds als je ze denkt en je overtuigingen en verwachtingen helemaal los te laten.

Maar waarschijnlijk heb je ook nog een aantal onbewuste overtuigingen en de daaraan gekoppelde verwachtingen. Omdat ze onbewust zijn, staan die niet op je lijst. Hoe kom je daar dan achter, hoe wordt je ze bewust?

Als er niet aan voldaan wordt. Als er iets gebeurt dat niet klopt met een onbewuste verwachting van jou. Zulke ervaringen zijn bedoeld om jou bewust te maken van wat nog verborgen was in je onbewuste verwachtingen en overtuigingen in je relatie. Soms pijnlijk en soms is een flinke dosis humor en zelfspot voldoende om er over heen te komen.

Conclusie

Als je je verwachtingen begint los te laten, krijg je veel meer tijd in je dagelijks leven.

Voorheen was je tijd gevuld met denken over je toekomst (waar verwachtingen leven). Nu is die tijd voorbij en ben je vrij om je te verbinden met en te genieten van het leven dat je nu leidt op het huidige moment.

Dat wil zeggen dat je open staat voor wat zich voordoet en het laat zijn zoals het is. Meebeweegt met de werkelijkheid, je ernaar voegt en je er niet tegen verzet. Dan kun je liefdevol bijsturen. Als je van iemand houdt laat die dan vrij.

En jij en je geliefden verdienen die vrijheid.

Alleen dan kan liefde vrij stromen.

Lees dit ook eens

Liefde Is Een Leerschool "Liefde is een werkwoord" wordt weleens gezegd. Dat wil zeggen dat er iets gedaan moet worden om liefde in stand te houden. Verliefdheid kan je overko...
Eerlijk Zijn In Een Relatie Eerlijk zijn in een relatie kan je veel opleveren.  In sommige situaties kan het moeilijk zijn om eerlijk te zijn. Vooral als je het gevoel hebt beoor...
Verbroken Relatie Of Onmogelijke Liefde? Soms kan een verbroken relatie op een onmogelijke liefde lijken. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen die twee. Als een relatie verbroken is met...
3 Adviezen Voor Een Goede Relatie Goede relaties ontstaan niet vanzelf. Als je naar paren kijkt met een goede relatie dan zie je dat dit niet alleen maar geluk is. Ze doen iets waar...